skip to Main Content

Symptomen bij wilde vogels

  • Niezen
  • Dieren die zonder aanwijsbare oorzaak gewicht verliezen
  • Dieren met diarree
  • Dieren met uitvloeiing uit snavel, neus, ogen of cloaca
  • Open wonden zonder directe aanleiding (bv: auto, kat, hond)
  • Sterk afwijkend gedrag
  • Draaien met de kop (en hals)
  • Zwelling van de kop met mogelijk ook blauwe verkleuring
  • Niet kunnen staan terwijl er geen letsel aan de poten is
  • Vleugels niet goed kunnen ophouden zonder dat er letsel aan de vleugels is.

Vogelgriep bij smient

Back To Top