skip to Main Content

Waar en hoe het ooit begon

In de winter van 2012-13 is het 50 jaar geleden dat het Vogelopvangcentrum Zaanstreek werd opgericht door Ann en Jan van Briemen. De winter van 1962-63 was een strenge winter, waarin vele in de Zaanstreek levende wilde vogels in nood kwamen door koude, bevriezing en voedseltekort.

Ann en duifHet begon allemaal in een woonark aan ‘t Kalf in Zaandam, tegenover het dierenasiel waar Ann werkte. Er kwamen zoveel vogels in nood in die winter, dat er al gauw veel te weinig plek was voor onze gevleugelde vrienden in nood. Zo ontstond de opvang van vogels in de woonark aan de overkant van het asiel. Zestien jaar lang hielden de van Briemens het vol in de woonark, die natuurlijk sterk uit zijn jasje groeide. Het vogelopvangcentrum verhuisde naar Krommenie, waar het sinds 1980 is gevestigd aan de Busch 2. Op dat moment is ook Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. opgericht.

10 Ann en Jan met zwanen buitenHet einde van een tijdperk

In 2011 kwam er echter een onverwacht einde aan een tijdperk van bijna 50 jaar vogelopvang. Ann van Briemen overleed na een kort ziekbed op 26 november 2011. Ann heeft zo’n beetje haar hele leven aan zieke en gewonde vogels gewijd. Ann en Jan waren namelijk niet alleen dag en nacht bezig met het redden en verzorgen van binnen gebrachte vogels, zij waren ook dagelijks bezig met het gevecht met de gemeente om zoveel mogelijk subsidie los te peuteren en met het werven van sponsoren en vrijwilligers. Mensen met taakstraffen, of die door de reclassering waren gestuurd, werden ingezet om het werk te verlichten.

 

Ann VOCZ binnenAnn regelde het allemaal vanuit haar zetel in de woonkamer aan de Busch in Krommenie. Een woonkamer die heel vaak vol stond met kooien en dozen waarin jonge eenden, kippen, meesjes en vele andere vogelsoorten werden verzorgd. Als je Ann belde moest je geduld hebben, want ze was altijd in gesprek.
Als je bij Ann langs ging had ze altijd wat te vertellen. Bakkie koffie, bakkie thee en we hebben het zwaar, maar er viel altijd wat te lachen. Ann en Jan gingen, ondanks leeftijd en gezondheidsproblemen altijd maar door. Je zag wel dat zij zich zorgen maakten om de vogels en om het geld dat zij voor hun verzorging nodig hadden. De van Briemens schuwden het niet om duizenden euro’s van hun eigen geld in te zetten.

Jan is in januari 2014 verhuisd naar Wormer waar hij nog met veel plezier heeft gewoond. In maart 2017 is ook hij overleden en kwam er een eind aan een tijdperk.

 

De doorstart

Door het plotselinge overlijden van Ann van Briemen het Vogelopvangcentrum Zaanstreek ging het even niet goed met het Vogelopvangcentrum Zaanstreek. Ook de gezondheid van Jan van Briemen, die het beheer nu alleen moest voeren, was niet best. Het centrum leek een roemloos einde te gaan beleven.

Voor velen onverwacht stonden echter anderen op om het beheer over te nemen. Maria van Driel (dierenambulance Kennemerland) nam met andere vrijwilligers het bestuursstokje over om met het opvangcentrum een doorstart te maken.
Twee bedrijven, Nico Kaaijk Metaalbewerking BV en Ameco BV, hebben hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en investeren kosteloos vele uren in het opknappen van de buiten ruimte en zijn ze voornemens een nieuwe volière te bouwen. Ook wijkmanager voor Krommenie, Erik van Druenen nam vanuit de gemeente het initiatief om bij het opruimen van het erf bij te staan met het gedeeltelijk bekostigen daarvan.

De Initiatiefnemers spraken hun zakelijke netwerken aan en al gauw kwam er hulp van vele anderen om het VOCZ een nieuw leven in te blazen.

Anno 2017

Sinds januari 2014 is Kirsten Visser beheerder. Samen met het bestuur is de opvang ontwikkeld tot een professionele organisatie met zorg voor mens en dier!

Back To Top