skip to Main Content

Op dit moment werken wij nog aan ons nieuwe beleidsplan. Door op onderstaande link te klikken, opent u het oude beleidsplan van Vogelopvangcentrum Zaanstreek. Hierin staat:

– Inleiding (taken nu en in de toekomst)
– Visie, Missie en Ambitie
– Doelstellingen
– Doelgroepen
– Middelen
– Analyse van de huidige situatie
– Aanpassingsdoelstellingen van de organisatie
– Financiën
– Actiepunten

Beleidsplan VOCZ

Back To Top